عباس شیرزاد چناری

من عباس شیرزاد چناری، هستم. کارشناس نقشه برداری، متخصص در زمینه های کارتوگرافی، GIS، نقشه برداری زمینی، نقشه برداری بناهای تاریخی و نرم افزارهای نقشه برداری
  • 1
  • 2