نمونه قرارداد نقشه برداری – نکاتی که بهتر است در نظر بگیرید

قرارداد نقشه برداری

در این مطلب آیتم های یک نمونه قرارداد نقشه برداری را بررسی خواهیم کرد. این قرارداد برای پروژه نقشه برداری با پهپاد بوده اما برای دیگر قراردادهای نقشه برداری می توانید از این نمونه قرارداد الگو بگیرید.

عناوین مهم در قراردادها با عبارت “ماده” و نکات با عبارت “تبصره” آورده می شود.

ابتدا در مورد بندهای قرارداد توضیحات لازم را داده ایم و در انتها لینک دانلود نمونه قرارداد نقشه برداری را قرار دادیم.

ماده 1-طرفین قرارداد نقشه برداری

در این ماده اطلاعات کارفرما و پیمانکار آورده میشود که میتواند بصورت حقوقی و یا حقیقی ثبت بشود.

اطلاعاتی مانند شماره ثبت و شناسه ملی و کداقتصادی برای شرکت و نام و شماره ملی و شماره تماس و آدرس برای شخص را در این قسمت باید وارد کنیم.

قرارداد نقشه برداری

 

 

ماده 2-موضوع قرارداد نقشه برداری

در این قسمت شرح خدمات از جمله منطقه ای که باید برداشت تصویر شود و نوع نقشه ها و مقیاس های آنها را باید عنوان کنیم.

مساثل مربوط به تجهیزات و هزینه های جانبی را میتوانید بعنوان تبصره در این قسمت عنوان کنید.

قرارداد نقشه برداری

 

 

ماده 3-مبلغ قرارداد، نحوه پرداخت و کسورات

1-3-مبلغ قرارداد

در این قسمت مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت و وجود کسورات را عنوان می کنیم.

قرارداد نقشه برداری

جدولی را برای نشان دادن آیتم های تحویلی و قیمت هرکدام به ازای هکتار را عنوان می کنیم.

قرارداد نقشه برداری

2-3-نحوه پرداخت

قسمت نحوه پرداخت را حتما در قرارداد لحاظ کنید. به این صورت که مشخص شود مبلغ قرارداد در چند مرحله و با چه پیشرفتی از پروژه پرداخت شود. این کاملا بستگی به نحوه مذاکره شما با کارفرما دارد. و در ادامه شماره حساب بانکی که باید مبلغ قرارداد به آن واریز شود آورده شود.

قرارداد نقشه برداری

3-3-کسورات

کسورات بصورت قانونی در بعضی از پروژه ها لحاظ میشود.

1-3-3-سپرده انجام کار و شروط آزادسازی آن

معمولا کارفرما 10 تا 15 درصد مبلغ قرارداد را نگه میدارد و بعد از تایید نهایی پروژه آن را به شما پرداخت میکند. در این پروژه با مذاکره ای که بنده انجام دادم این قسمت را حذف کردم.

قرارداد نقشه برداری

برای کسورات قانونی که شامل مالیات و … میشود دو راه دارید اگر شرکت دارید و بصورت حقوقی کار میکنید می توانید این مبالغ را به عهده بگیرید اما در مبلغ قرارداد لحاظ کنید و اگر شخص هستید و بصورت حقیقی کار می کنید می توانید به عهده کارفرما بگذارید و درگیر مسایل آن نشوید.

 

 

ماده 4-مدت قرارداد و حق فسخ قرارداد برای کارفرما در طول مدت قرارداد

در این قسمت بازه زمانی انجام پروژه و جریمه در صورت تاخیر در شروع از طرف پیمانکار عنوان می شود.

 

 

ماده 5-سایر تعهدات پیمانکار

در این قسمت سایر تعهداتی که پیمانکار باید انجام دهد را ذکر می کنیم. مواردی که در این نمونه قرارداد نقشه برداری آورده شد اینها بود:

  • پیمانکار متعهد است و اعلام می نماید که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام بدون نقص این خدمات است.
  • پیمانکار متعهد می گردد کلیه اطلاعات و مدارک موضوع قرارداد را در قالب فایل اجرایی بدون نقصات به کارفرما ارائه نماید.
  • پیمانکار متعهد می گردد کلیه داده های اولیه بدست آمده و تهیه شده در خصوص موضوع قرارداد را نیز همراه با فایل های نهایی به کارفرما ارائه دهد.

قرارداد نقشه برداری

 

 

ماده 6-سایر تعهدات کارفرما

در این قسمت سایر تعهداتی که کارفرما باید انجام دهد را ذکر میکنیم. مواردی که در این نمونه قرارداد نقشه برداری آورده شد اینها بود:

  • پرداخت به موقع مبلغ قرارداد.
  • معرفی یک نفر نماینده تام الختیار جهت انجام هماهنگی های لازم.
  • کارفرما بایستی اطلاعات اولیه از موقعیت پروژه را به پیمانکار ارائه نموده و مجوزهای لازم برای تمامی مراحل کار را تهیه نموده و در اسرع وقت تحویل پیمانکار نماید.

در مورد اخذ مجوزها از آنجایی که معمولا کارفرماها روابط بهتری با ارگانهای دولتی دارند بهتر اخذ مجوز را بعهده آنها بگذارید.

در مورد هزینه غذا و آب و برق و ایاب ذهاب در این قرارداد کارفرما به ما لطف داشتند و متقبل شدند، به طور معمول به عهده پیمانکار است.

 

 

ماده 7-جریمه تاخیر(وجه التزام)

در این قسمت میزان جریمه تاخیر به ازای هر یکروز آورده می شود که بازهم این قسمت به مذاکره شما بستگی دارد مثلا در این قرارداد 0.5 درصد بهای کل قرارداد تا سقف 10درصد مشخص شده است.

قرارداد نقشه برداری

 

 

ماده 8-قوه قهریه(فورس ماژور)

بسته به طول مدت پروژه مثلا اگر طولانی مدت باشد یا شرایط خاصی داشته باشد این ماده آورده می شود تا وضعیت را در شرایط خاص مشخص کند. معمولا در پروژه 15 20 روزه به این ماده احتیاجی نیست.

قرارداد نقشه برداری

 

 

ماده 9-حل اختلاف

در این قسمت مشخص می کنیم در صورت بروز اختلاف میان کارفرما و پیمانکار به چه مرجعی رجوع کنیم.

 

 

ماده 10-تعداد مواد تبصره ها، نسخ، محل و تنظیم و تاریخ ابلاغ قرارداد

در این قسمت مشخصات قرارداد را عنوان میکنیم از تعداد ماده و تبصره و محل و تاریخ تنظیم آن.

قرارداد نقشه برداری

 

 

دانلود نمونه قرارداد نقشه برداری

توجه: این قرارداد صرفا جنبه راهنمایی برای نقشه برداران دارد و مسئولیتی از نظر قوانین حقوقی برای آکادمی مان ندارد.

دانلود دانلود نمونه قرارداد پروژه نقشه برداری با پهپاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن همراه