قوانین و مقررات پهپادها، شیوه نامه ی مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از راه دور

قوانین و مقررات پهپادها

امروزه پرنده های هدایت پذیر از دور ، استفاده از آنها و ملاحظات نظارتی مربوطه ، یک موضوع رو به توسعه برای عموم مردم و ارائه دهندگان برخی خدمات و مراجع نظارتی و حاکمیتی در کشور هستند.در نتیجه یادگیری قوانین و مقررات پهپادها برای تمام افرادی که در این زمینه فعالیت دارند ضروری است.

از آنجا که موضوع پهپادها دارای جنبه های مختلف ایمنی عمومی ، ایمنی هوانوردی، حریم خصوصی ، امنیت ، بازرگانی و غیره است، تعیین الزامات حاکم بر پهپاد به صورت مجزا و جداگانه توسط هر یک از مراجع متولی موضوعات ، باعث سردرگمی ذینفعان خواهد شد. بنابراین با توجه به ماهیت این وسایل و آثار مهمی که میتوانند بر هوانوردی کشور بگذارند، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجعی که الزامات را به صورت یکپارچه منتشر و در دسترس عموم قرار دهد انتخاب شده است.

بدیهی است که بخش قابل توجهی از این الزامات توسط مراجعی به غیر از سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و جهت اطلاع رسانی به عموم در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته است.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات در خصوص مناطق ممنوعه ی پرواز به مقاله ی زیر مراجعه کنید:

مناطق پرواز ممنوع یا No Fly Zone

شوه نامه ی سازمان هواپیمایی کشوری_قوانین و مقررات پهپادها

مطابق با قانون اصالح ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری مصوب تیر ماه 1328 و آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی مصوب 24/05/1386 هیأت محترم وزیران، و دستورالعمل شماره 52 و 19046 مورخه 25/04/1399 شورای امنیت کشور ساماندهی چگونگی بکارگیری پهپادها با کاربرد غیرنظامی این سند بعنوان شیوه نامه اجرایی آیین نامه مذکور و به منظور نظارت بر فعالیت کلیه بهره برداران ، کاربران پهپاد و مالکین پهپاد وعملیات پرواز این نوع از وسایل پرنده در حوزه غیرنظامی میباشد.

دانلود شیوه نامه ی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص قوانین و مقررات پهپادها:

برای دانلود شیوه نامه اینجا کلیک کنید

 

منبع: وبسایت پرنده های هدایت پذیر از دور pahpad.com

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن همراه