میثم رفیعی

من میثم رفیعی، کارشناسی ارشد فتوگرامتری و عاشق پهپاد فتوگرامتری و برد کوتاه هستم. هدف من از راه اندازی این وب سایت توسعه و شناساندن هرچه بیشتر این علم به جامعه مهندسی کشور است.