3 راهکار برای بررسی خطای نقشه

بررسی خطای نقشه

بررسی خطای نقشه، یکی از دغدغه های مهندسین نقشه بردار پس از تهیه ی نقشه است. بررسی اینکه آیا نقشه ای که تهیه کرده اند، دقت و صحت لازم را دارد یا خیر؟ بررسی دقت نقشه در بحث پهپاد فتوگرامتری نیز از این قضیه مستثنی نبوده و نیاز است تا پس از تهیه ی نقشه به کمک پهپاد، بتوانیم دقت نقشه ی تهیه شده را بررسی کنیم.

بطور کلی 3 راه کار اساسی برای بررسی خطای نقشه وجود دارد.

روش اول بررسی خطای نقشه

اولین راه این است که بعد از پردازش تصاویر و تهیه ی نقشه، یک سری نقاط را برداشت کنید و روی جی پی اس بریزید و در محل نقشه برداری، آن ها را پیاده کنید تا ببینید چقدر با وضعیت فعلی شان تفاوت دارند.

راه کار بررسی نقشه

روش دوم بررسی خطای نقشه

دومین روش این است که دقیقا زمانی که عملیات برداشت را انجام می دهید، مختصات یک سری نقاط شارپ مثل گوشه ی ساختمان،گوشه ی پل یا عوارض دیگری که خیلی شارپ هستند را بردارید و زمانی که پردازش تصویر به اتمام رسید روی ارتوفتو یا نقشه ای که تهیه کردید بریزید و خطای آن را بررسی کنید.

اما همانطور که می دانید در این دو حالت لازم است که شما صفر تا صد پردازش  و کارتوگرافی را تا حد زیادی انجام بدهید و این باعث کاهش زمان می شود.پس راه حل چیست و چطور می توانید همان ابتدا خطای نقشه تان را بررسی کنید؟

بررسی خطای نقشه

روش سوم بررسی خطای نقشه

بهترین راه برای بررسی خطای نقشه این است که شما از نقاط چک استفاده کنید.زمانی که در یک منطقه کاشت نقاط کنترل را انجام می دهید، یک سری علامت هایی مثل نقاط کنترل بین نقاط کنترل اصلی در نظر بگیرید و مختصاتشان را بخوانید و در یک فایل تکست، با همان نقاط کنترل وارد نرم افزار متاشیپ کنید. سپس نقاط کنترل و نقاط چک را به تصاویر اعمال کنید اما هنگام Optimization تیک نقاط چک را بردارید و فقط تیک نقاط کنترل باشد و Optimize کنید و در نهایت خطای نقاط چک تان را بررسی کنید.

نکته ای که در این قسمت وجود دارد این است که تعداد نقاط چک با نقاط کنترل حتما تناسب داشته باشد. مثلا اگر 100تا نقطه ی کنترل داشته باشید، حدود 10 الی 15 نقطه ی چک بگیرید و در تمامی قسمت های نقشه تان این را داشته باشید تا آنالیز بهتری از وضعیت نقشه تان داشته باشید.

در این روش همان ابتدا بعد از Align کردن، متوجه میزان خطای نقشه تان خواهید شد و اگر احتیاجی به اصلاح یا تعداد نقاط کنترل بیشتری داشته باشد، همان لحظه می توانید نقاط کنترل دیگری را هم برداشت کنید،  وارد نرم افزار کنید و پردازش را انجام دهید تا زمان کمتری را از دست دهید.

 

پیشنهاد مقاله:

بررسی سه نرم افزار قدرتمند پردازش تصاویر پهپاد و برد کوتاه: Metashape , Pix4Dcapture, Contextcapture

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن همراه