تغییر کلی نام تصاویر پهپاد با نرم افزار Better File Rename برای وارد کردن در نرم افزارهای پردازش تصویر

تغییر کلی نام تصاویر با نرم افزار better file name

 

در تصویربرداری هوایی به جهت تولید نقشه خیلی مواقع پیش می آید که چند پرواز انجام دادیم و تصاویر هم نام داریم. در مرحله ی بعدی که میخواهیم این تصاویر را وارد نرم افزار پردازش تصویر کنیم بهتر است این تصاویر اسامی مشترک نداشته باشند.
مثلا شما 2 پرواز انجام داده اید تصاویر پرواز اول از شماره 30 تا 178 شماره گذاری شده، و در پرواز دوم از 1 تا 118 شماره گذاری شده . پس تصاویری همنام در مجموع تصاویر داریم.
برای تغییر نام تصاویر از نرم افزار Better File Rename استفاده می کنیم.
این نرم افزار را می توانید از وبسایت های دانلود نرم افزار براحتی دانلود و نصب کنید.
با باز کردن نرم افزار با تصویر زیر روبرو می شوید:
تغییر کلی نام تصاویر پهپاد با نرم افزار Better File Rename برای وارد کردن در نرم افزارهای پردازش تصویر

 

بهتر است بجز این موارد باقی گزینه ها را بر روی پیشفرض بگذارید:
prefix: پیشوند نام تصاویر
start value: شماره گذاری از چه عددی شروع بشود
step value: اختلاف عدد دو تصویر پشت هم چقدر باشد
padding: تعداد ارقام شماره گذاری چقدر باشد مثلا اگر 3 باشد شماره گذاری بصورت 001 و اگر 4 باشد بصورت 0001 خواهد بود
برای معرفی تصاویر به نرم افزار گزینه ای که در تصویر بالا مشخص شده است را کلیک می کنیم و تصاویر مورد نظر را انتخاب می کنیم
اگر چند مجموعه تصویر داریم بهتر است در چند نوبت نام تصاویر را تغییر دهیم .

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن همراه