نحوه تبدیل ارتفاع بیضوی به ژئوئید ( ژئودتیک به ارتومتریک)

نحوه تبدیل ارتفاع بیضوی به ژئوئید ( ژئودتیک به ارتومتریک)

در این مطلب قصد داریم نحوه تبدیل ارتفاع بیضوی به ژئوئید ( ژئودتیک به ارتومتریک) را مرحله به مرحله به شما توضیح دهیم.

تبدیل ارتفاع بیضوی به ژئوئید ( ژئودتیک به ارتومتریک)

یکی از اقدامات مهم و جالب توجه سازمان نقشه برداری کشور این است که یک سایت ویژه برای تعیین ارتفاع ارتومتریک از روی ارتفاع بیضوی برای نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده است.

این تبدیل کاربردی در این سایت از طریق در دست داشتن مختصات نقطه و ارتفاعی که با استفاده از گیرنده جی پی اس برای نقطه مورد نظر اخذ کرده ایم، صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که برخی از شناسنامه های سازمان نقشه برداری کشور که قبلاً برای نقاط مبنای ارتفاعی یا به عبارتی شناسنامه های ترازیابی سازمان تولید شده اند، قدیمی و فاقد ارتفاع ارتومتریک هستند. از این رو لازم است که برای چنین نقاطی نیز مجدداً ارتفاع ارتومتریک محاسبه شود.

این کار با مراجعه به سایت www.irg2016.ir و با روندی ساده قابل انجام می باشد.

به این صورت که با وارد کردن مختصات نقطه و ارتفاع بیضوی که از استقرار گیرنده GNSS بر روی نقطه مورد نظر به دست آورده ایم در بخش های مربوطه در سایت، محاسبه گر سایت، ارتفاع ارتومتریک را با تصحیح ارتفاع ژئویید به دست خواهد داد. در ادامه به شرح جزئیات این امر خواهیم پرداخت.

 

سایت irg2016؛ محاسبه ارتفاع ارتومتریک نقاط با مختصات و ارتفاع ژئودتیک نقاط

اولین گام ورود به سایت است. برای ورود به سایت آدرس www.irg2016.ir را در موتور جست و جو تایپ کرده و وارد می شویم. با ورود به سایت خواهید دید که همه چیز به وضوح و سادگی تمام در صفحه اصلی قرار گرفته است.

تبدیل ارتفاع بیضوی به ژئوئید ( ژئودتیک به ارتومتریک)
سایت irg2016 برای محاسبه ارتفاع ارتومتریک نقاط

 

تعیین مؤلفه های مورد نیاز جهت محاسبه ارتفاع ارتومتریک

در ابتدای همین صفحه چهار بخش اصلی برای تعیین نحوه و روش محاسبه ارتفاع ارتومتریک در نظر گرفته شده است.

بخش اول، فرمت داده است که می تواند به صورت نقطه ای یا فایلی انتخاب شود. در واقع هم می توان ارتفاع ارتومتریک یک نقطه را در این سایت محاسبه کرد و هم می توان چندین نقطه را برای محاسبه ارتفاع ارتومتریک به محاسبه گر سایت معرفی نمود.

بخش دوم دربرگیرنده روش محاسبه می باشد. در این بخش دو روش محاسبه درون‌یابی نقاط و محاسبات مجزا قابل انتخاب می باشند.

بخش سوم، روش انطباق مدل ژئویید بر نقاط کنترل است که به صورت پیشفرض در حالت چندجمله‌ای 6 پارامتری تنظیم شده است و البته قابل تغییر با گزینه های دیگر در منوی آبشاری همین بخش می باشد.

در بخش چهارم نیز روش درون‌یابی توسط کاربر انتخاب می شود.

تبدیل ارتفاع بیضوی به ژئوئید ( ژئودتیک به ارتومتریک)

 

ورود مختصات ژئودتیک نقاط و ارتفاع ژئودتیک آن ها

پس از تعیین روش های موردنظر در بخش های ذکر شده، نوبت به ورود اطلاعات نقاط یعنی طول و عرض جغرافیایی نقاط و ارتفاع بیضوی می رسد.

نکته مهم در این بخش این است که اگر مختصات نقطه بدون ارتفاع بیضوی در این بخش وارد شود و سپس بر روی گزینه محاسبه کلیک شود، محاسبه گر تنها ارتفاع ژئویید را به همراه تصحیح سیستم ارتفاعی قدیمی ایران، به عنوان نتیجه نمایش خواهد داد.

به عبارت ساده تر نتیجه فقط فاصله بین بیضوی و ژئویید خواهد بود؛ و دلیل این مسئله این است که کاربر ارتفاع از بیضوی یا همان ارتفاع ژئودتیک را وارد نکرده است تا محاسبه گر بتواند ارتفاع ارتومتریک را محاسبه کند.

در واقع در صورتی که در بخش مربوط به ارتفاع از بیضوی، ارتفاع نقطه حاصل از گیرنده gnss وارد شود، با روابط ریاضی مربوطه، ارتفاع ارتومتریک نقطه یا نقاط مد نظر حاصل خواهد شد.

تبدیل ارتفاع بیضوی به ژئوئید ( ژئودتیک به ارتومتریک)

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن همراه