تفسیر عکس هوایی

رفع مشکلات ملکی با عکس های هوایی

رفع مشکلات ملکی با عکس های هوایی

در ایران عکس های هوایی آنالوگ از دهه 30 تا کنون برای استفاده در موارد مختلف اخذ شده اند و امروزه نیز برای حل اختلافات ملکی در زمینه های مختلف از آن ها استفاده می شود. در این مقاله قصد داریم شما را با عکس های هوایی آنالوگ و کاربرد های آن در حل اختلافات ملکی آشنا کنیم.