مهندس گودرز یزدان پناه

گودرز یزدان پناه

متخصص ژئودزی

رزومه

  • کارشناس ارشد ژئودزی از دانشگاه تهران
  • تدریس بیس از ۵۰ دوره در موسسات و شرکت های مختلف از جمله نظام مهندسی آذربایجان شرقی، معدن گهر زمین و چادر ملو
  • ۶ سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه تهران جنوب و هشتگرد
  • انجام پروژه تهیه نقشه ازبیلت فیبر نوری جنوب استان کرمان به طول ۶۰۰ کیلومتر
  • ایجاد و قرائت شبکه ژئودزی خط انتقال لوله خلیج فارس در رفسنجان به طول ۳۲۰ کیلومتر
  • نقشه برداری بخش های شهری از جمله ایزد شهر، نسیم شهر
  • انجام پروژه تدقیق دیتا GNSS مربوط به پرنده ی سازمان جغرافیایی کشور

دوره های ارائه شده