مهندس عباس شیرزاد چناری

عباس شیرزاد چناری

متخصص کارتوگرافی و تهیه نقشه از بناهای تاریخی

رزومه

  • کارشناس نقشه برداری
  • پانزده سال فعالیت در پروژه های نقشه برداری زمینی و هوایی، کارتوگرافی داده های پهپاد، تولید و تهیه نقشه های دقیق از آثار و بناهای تاریخی مطابق با استانداردهای کارتوگرافی
  • مدرس نرم افزارهای تخصصی نقشه برداری نظیر Autocad , ArcGIS و Civil 3D
  • همکاری با دفتر ثبت جهانی آثار تاریخی و میراث فرهنگی برای تهیه و تولید نقشه های GIS باغ های ایرانی به منظور ثبت جهانی
  • همکاری با شرکت های مهندسین مشاور در زمینه کارتوگرافی نقشه های مناطق مختلف ایران
  • انجام بالغ بر ۲۵۰ پروژه در زمینه کارتوگرافی

دوره های ارائه شده