امین رنجبری

مهندس امین رنجبری متخصص نقشه برداری، سنجش از دور، فتوگرامتری، جی آی اس و مدلسازی سه بعدی با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نقشه برداری از دانشگاه تبریز