برای عضویت در خبرنامه پاد، نام و نام خانوادگی خود را به آدرس info@paadschoo.com ارسال کنید.